DOKUMENTAR / KARVANI I BIRC PËR SENZIBILIZIMIN E QYTETARËVE PËR MBROJTJEN E NATYRËS

0
2759

Për 18 muaj rradhazi BIRC ka realizuar karavanin në kuadër të projektit “Mali Sharr – diga e fundit kundër katastrofës natyrore”, e mbështetur nga CIVICA MOBILITAS. Disa nga takimet e BIRC me qyetatrë dhe shoqata tjera joqeveritare janë pjesë e këtij dokumentari të titulluar “Karavani i BIRC për senzibilizimin e qytetarëve për mbrojtjen e natyrës”. Përveç karavanit, për të ngritur vetëdijen që Sharri të shpallet park kombëtar, BIRC ka realizuar edhe 4 dokumentarë tjerë dhe një konferencë rajonale.

SHARE
Previous articleNUREDINI, ALIU DHE ÇUÇI NË KONFERENCËN RAJONALE TË BIRC: SI TË ZHVILLOHET SHARRI SI PARK KOMBËTAR?
Next articleNUREDINI PËR KDP: MJEDISI JETËSOR NUK NJEH POLITIKË, SIÇ NUK NJEH EDHE KUFIJË
Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është organizatë joqeveritare dhe jopartiake, tërësisht e pavarur në funksionimin e saj, me seli në Tetovë. Organizata angazhohet për promoviminin dhe praktikimin e gazetarisë kualitative dhe hulumtimeve shkencore në realizimin e qëllimeve të saja për një shoqëri me vlera demokratike, për institucione transparente, për një demokraci funksionale dhe për një shtet apo rajon progresiv dhe bashkëpunues. BIRC përfshinë ekspertë të dëshmuar nga fusha e gazetarsisë hulumtuese, e analizave nga të gjitha vendet e Ballkanit dhe më gjerë.