PËRFAQËSUES TË INSTUTIT BIRC NË VIZITË PUNE NË BERLIN

0
1221

DCAF dhe Stiftung Neue Verantwortung (SNV) bashkëorganizuan një vizitë pune në Berlin, e realizuar nga 5-7 shtator, për Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) dhe përfaqësuesit e mediave nga Maqedonia e Veriut, së bashku me një anëtar të stafit nga Parlamenti i Maqedonisë së Veriut. Të pranishëm në këtë vizitë pune ishin edhe përfaqësuesit e Institutit BIRC – Xhelal Neziri, president dhe Lorik Idrizi, drejtor programi. 

Vizita e punës rriti njohuritë dhe kuptimin e pjesëmarrësve për rolin e OSHC-ve/mediave në mbikëqyrjen demokratike të sektorit të inteligjencës përmes shkëmbimit të përvojave me homologët e tyre gjermanë.

Programi përfshinte një vizitë në Parlamentin Gjerman për një takim me Kryetarin e Komitetit të Inteligjencës, si dhe vizitë në Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF). Përveç lehtësuesve nga SNV, pjesëmarrësit mësuan nga folësit që përfaqësonin OSHC/organizata të tjera mediatike gjermane, përfshirë GFF dhe netzpolitik.org, si dhe gazetarë.

Vizita e punës është pjesë e Programit të Reformës së Sektorit të Inteligjencës dhe Sigurisë së DCAF në Maqedoninë e Veriut të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Holanda dhe Sida.

SHARE
Previous articleTRENDI SHQETËSUES I ZVOGËLIMIT TË BESUESHMËRISË NË MESIN E SHOQËRISË CIVILE NË MAQEDONINË E VERIUT
Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është organizatë joqeveritare dhe jopartiake, tërësisht e pavarur në funksionimin e saj, me seli në Tetovë. Organizata angazhohet për promoviminin dhe praktikimin e gazetarisë kualitative dhe hulumtimeve shkencore në realizimin e qëllimeve të saja për një shoqëri me vlera demokratike, për institucione transparente, për një demokraci funksionale dhe për një shtet apo rajon progresiv dhe bashkëpunues. BIRC përfshinë ekspertë të dëshmuar nga fusha e gazetarsisë hulumtuese, e analizave nga të gjitha vendet e Ballkanit dhe më gjerë.