SHPALLJE: Për punësimin e një asistenti financiar

0
1204

Këshilli Drejtues i Institutit Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal (BIRC) me qendër në Tetovë, në seancën e tij të mbajtur me 04.12.2019, mori vendim për:

 

SHPALLJE

Për punësimin e një asistenti financiar

 

Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal (BIRC), një organizatë joqeveritare me qendër në Tetovë, ka nevojë për një asistent financiar përgjegjës për administrimin e organizatës.

Si një organizatë e përbërë nga ekspertë të dëshmuar në fushën e gazetarisë dhe shkencës, BIRC është e angazhuar të promovojë dhe praktikojë gazetari cilësore dhe hulumtime studimore në ndjekje të qëllimeve të saj për një shoqëri me vlera demokratike, institucione transparente, demokraci funksionale dhe krijimin e një rajoni bashkëpunimi dhe prosperitet.

Angazhimi do të zgjasë nga 1 janari i vitit 2020 deri më 31 qershor 2020, me mundësi zgjatjeje.

Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Të ketë të kryer arsimin e lartë ose të jetë absolvent
 • Njohuri të shkëlqyera për Microsoft Excel, Word dhe Power Point
 • Njohuri të shkëlqyera të maqedonishtes, shqipes dhe anglishtes
 • Aftësia për të punuar në ekip, profesionalizëm dhe konfidencialitet
 • Aftësi për të komunikuar me anëtarët e ekipit, partnerët dhe donatorët

 

Detyrat:

 • Çështjet rrjedhëse administrative/financiare
 • Përgatitja, implementimi dhe monitorimi i buxheteve dhe planeve financiare
 • Pjesëmarrje aktive në përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të organizatës
 • Arkivimi i dokumentacionit financiar
 • Asistimi në detyrat e projekt menaxherit

 

Dokumentet e kërkuara:

 • CV (në format PDF)
 • Letër motivimi

 

Orari i punës: 32 orë në javë

 

Afati i fundit për të aplikuar është 20.12.2019 në adresën e mëposhtme të emailit: [email protected] me shenjën: “Për Asistent Financiar”.

Shënim: Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

 

 

Projekt menaxher i BIRC,

Lorik Idrizi

 

 

SHARE
Previous articleFILM DOKUMENTAR: SHARRI I BUKURIVE TË RREZIKUARA (VIDEO)
Next articleFRIKA NGA BUKURIA E SHUMËLLOJSHMËRISË
Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është organizatë joqeveritare dhe jopartiake, tërësisht e pavarur në funksionimin e saj, me seli në Tetovë. Organizata angazhohet për promoviminin dhe praktikimin e gazetarisë kualitative dhe hulumtimeve shkencore në realizimin e qëllimeve të saja për një shoqëri me vlera demokratike, për institucione transparente, për një demokraci funksionale dhe për një shtet apo rajon progresiv dhe bashkëpunues. BIRC përfshinë ekspertë të dëshmuar nga fusha e gazetarsisë hulumtuese, e analizave nga të gjitha vendet e Ballkanit dhe më gjerë.