THIRRJE E HAPUR PËR PJESËMARRJE: “MEDIA INCUBATOR” PËR GAZETARË NGA MAQEDONIA E VERIUT

0
5145

Goethe-Institut Shkup dhe Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal (BIRC) ftojnë të gjithë gazetarët ose studentët e rinj në Maqedoninë e Veriut që janë të interesuar të shkruajnë reportazhe sociale të aplikojnë për pjesëmarrje në një program trajnimi në kuadër të projektit “Media Incubator”. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është të forcojë aktorët e shoqërisë civile dhe të luftojë paragjykimet ndaj pakicave, etnike ose sociale. Projekti gjithashtu synon të kontribuojë në rindërtimin dhe përfaqësimin e problemeve sociale dhe trajtimin e tyre duke kombinuar tekstin dhe fotografinë, duke u përpjekur t’i zhvillojë ato më tej dhe t’i fusë ato në diskutimet publike.

Ky program trajnues inovativ do të zhvillohet në katër module:

  1. Pjesa teorike

Moduli 1: Kalimi nga reportazhi gazetaresk në reportazhin social, ndryshimet dhe ngjashmëritë.

Moduli 2: Funksionet e reportazhit shoqëror.

2. Pjesa praktike

Moduli 3: Puna kërkimore: Si? Ku Pse? E rreme? E vërtetë?

Moduli 4: Rrëfimi i stories, përfshin: lidhja e tekstit dhe fotografisë si veprim dhe metodë kërkimore.

 

Trajnimet do të dizajnohen dhe fascilitohen nga ekspertë të njohur dhe me përvojë nga Maqedonia e Veriut.

 

Kur: 10.05.2021 – 14.05.2021 (08:30 – 17:30)

Ku: Zyra e BIRC, Tetovë (vini re: në varësi nga situate me COVID, trajnimet mund të mbahen në platformën online ZOOM)

Gjuha e punës: Trajnimet do të mbahen në gjuhën maqedonase. Do të ofrohet përkthim në shqip për të gjitha trajnimet.

Bursa: Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin një bursë prej 350 EUR bruto. Pas përfundimit të programit, BIRC do të sigurojë një program praktikë njëmujor në një media të pavarur në Maqedoninë e Veriut. Ky do të ishte një shans për pjesëmarrësit që të punësohen edhe në ato media.

 

Kush mund të aplikojë?

Në këtë program mund të aplikojnë si më poshtë:

  • Gazetarë të rinj/aspirues mbi 16 vjet
  • Studentë të fakulteteve të studimeve të medias, komunikimit dhe gazetarisë
  • Redaktorë
  • Blogerë
  • Ekspertë
  • Aktorë të shoqërisë civile

 

Aplikantët duhet të përshkruajnë shkurtimisht motivimin e tyre për të qenë pjesë e programit të trajnimit.

 

Afati i fundit i aplikimit: 30.04.2021; 24:00 (mesnatë)

 

Nëse keni ndonjë pyetje shtesë, ju lutemi na kontaktoni në:

[email protected] and [email protected]

 

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar formularin e aplikimit:

KLIKO KËTU PËR TË PLOTËSUAR FORMULARIN E APLIKIMIT

 

SHARE
Previous articleVIDEO / INTERVISTË, TEUTA ARIFI: TË PUNOJMË TË GJITHË SË BASHKU PËR MBROJTJEN E MJEDISIT
Next articleLIGJI PËR SHARRIN NË PARLAMENT: ÇFARË PËRMBAN PROJEKTI I PARKUT NACIONAL?
Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është organizatë joqeveritare dhe jopartiake, tërësisht e pavarur në funksionimin e saj, me seli në Tetovë. Organizata angazhohet për promoviminin dhe praktikimin e gazetarisë kualitative dhe hulumtimeve shkencore në realizimin e qëllimeve të saja për një shoqëri me vlera demokratike, për institucione transparente, për një demokraci funksionale dhe për një shtet apo rajon progresiv dhe bashkëpunues. BIRC përfshinë ekspertë të dëshmuar nga fusha e gazetarsisë hulumtuese, e analizave nga të gjitha vendet e Ballkanit dhe më gjerë.