THIRRJE PUBLIKE PËR PARAQITJE TË OFERTAVE

0
3663

Shoqata – Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është përfitues i mbështetjes financiare nga programi Civica Mobilitas për zbatimin e projektit “MALI SHARR – DIGA E FUNDIT KUNDËR KATASTROFËS EKOLOGJIKE”  dhe ka nevojë për angazhimin e 2 personave për shërbime ekspertësh.

THIRRJEN E PLOTË E GJENI KËTU!

SHARE
Previous articleSQARIM PËR ANKETËN E BIRC
Next articleTHIRRJE PUBLIKE PËR PARAQITJE TË OFERTAVE (2)
Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është organizatë joqeveritare dhe jopartiake, tërësisht e pavarur në funksionimin e saj, me seli në Tetovë. Organizata angazhohet për promoviminin dhe praktikimin e gazetarisë kualitative dhe hulumtimeve shkencore në realizimin e qëllimeve të saja për një shoqëri me vlera demokratike, për institucione transparente, për një demokraci funksionale dhe për një shtet apo rajon progresiv dhe bashkëpunues. BIRC përfshinë ekspertë të dëshmuar nga fusha e gazetarsisë hulumtuese, e analizave nga të gjitha vendet e Ballkanit dhe më gjerë.