ЗА НАС

I. ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 

Балканскиот институт за регионална соработка БИРС е невладина и непартиска организација, целосно независна во своето функционирање, со седиште во Тетово.

Организацијата е посветена на промовирање и практикување на квалитетно новинарство и научно истражување во постигнувањето на своите цели за општество со демократски вредности, за транспарентни институции, за функционална демократија и за прогресивна и кооперативна држава и регион.

БИРС е составена од докажани експерти во областа на новинарството, медиумите и анализите од целиот Балкан и пошироко.

 

ВИЗИЈА

 

Визијата на БИРС е да изгради држава со функционална демократија, каде што на секој поединец ќе му се гарантира слобода на говор, движење, економска слобода и други политички слободи. Оваа визија подразбира општество со добро владеење, со транспарентни и отчетни институции, со слободни и плуралистички медиуми, со активно и консолидирано граѓанско општество и држава со бескомпромисно функционирање на владеењето на правото.

Целта на БИРС е создавање на чиста животна средина, на општество со висока еколошка свест и на држава базирана на зелени извори на енергија.

Целта на БИРС е да изгради заеднички прогресивни демократски вредности на регионално ниво, градејќи мостови на соработка помеѓу сите фактори што ги прифаќаат тие вредности.

Целта на БИРС е да изгради мостови на соработка помеѓу новинари, претставници од граѓанското општество, универзитетски професори и експерти во различни области на Балканот.

 

МИСИЈА

 

За реализација на својата визија, БИРС ќе биде посветена на промовирање и имплементација на парадигмата за квалитативно новинарство и за научно истражување во општествената и јавната сфера.

БИРС ќе го спроведува знаењето, искуството и најдобрите практики од сите столбови на нејзиното делување, како што се:

  1. Медиуми и квалитативно новинарство – ги вклучува сите видови активности поврзани со развојот на медиумите и новинарството. Во овој поглед, како алатки за остварување на визијата на организацијата, ќе се користат аналитичкото и конструктивното новинарство, мултимедијалните производи, обуката на млади новинари и други.

2.Истражувања и научни анализи – го промовира концептот на Think Tank како алатка за изнаоѓање решенија за различни општествени и институционални проблеми, преку длабински научни студии, истражувања и анализи.

3.Дијалог и доверба – мисијата на БИРС е да создаде широка рамка за соработка на национално и регионално ниво за да промовира отворен дијалог со сите организации и други општествени чинители посветени на демократските вредности.

  1. Регионална соработка – културното запознавање, промовирањето на меѓу-културниот дијалог, исто така, останува важна димензија во мисијата и целите на организацијата.

 

Eмаил: [email protected]

          [email protected]

 

СТРАТЕГИЈА НА БИРС 2021 – 2025

 

Канцеларија во Македонија:

 

  1. Извршен директор:

Бардул Заими, уредник и писател

Емаил: [email protected]

 

  1. Програмски менаџер:

Лорик Идризи, дипломиран новинар

Eмаил: [email protected]

 

  1. Финанциски менаџер:

Лулзим Атули

Eмаил: [email protected]

 

 

 

Членови на бордот:

 

Линда Адеми, Активист за животна средина 

E-маил: [email protected] 

 

Сељадин Џезаири, искусен новинар од ББС

Е-маил: [email protected]

 

Катерина Топалова, искусна новинарка 

Е-маил: [email protected]

 

Charlotte Stiévenard, новинарка истражувач и аналитичар (Грција)

Е-маил: [email protected]

 

Арбен Мука, новинар на Дојче Веле и универзитетски професор по новинарство ( Албанија)

Eмаил: [email protected]

 

Кристи Петрова, , новинарка истражувач и аналитичар (Бугарија) 

Eмаил: [email protected]

 

Дражен Симич, новинар истражувач и аналитичар (Босна и Херцеговина)

Eмаил: [email protected]

 

Сергеј Жупанич, новинар истражувач и аналитичар (Хрватска)

Eмаил: [email protected]

 

Сербезе Хаџиај, новинарка истражувач и аналитичар (Косово)

Eмаил: [email protected]