ЗА НАС

Балкански институт за регионална соработка – BIRC е невладина и непартиска, целосно независна во своето работење, со седиште во Тетово.

Организацијата е посветена на промоција и практикување на квалитетното новинарство и научните истражувања во остварување на своите цели за општество со демократските вредности, транспарентни институции, функционална демократија и за создавање на регион на соработка и просперитет.

BIRC е составена од докажани експерти од сферата на новинарството и науката.

ВИЗИЈА

Визијата на BIRC е да придонесува во изградбата на функционална демократска држава, каде на секој граѓанин ќе му биде загарантира слободата на говорот, движење и други политички слободи. Оваа визија подразбира општество со добро владеење, транспарентни и отчетни институции, слободни и плурални медиуми, активно и консолидарно граѓанското општество како и функционална правна држава.

BIRC има како визија создавање на општество на слободни, толерантни и еднакви граѓани, со подлога за функционирање на демократските принципи.

BIRC има визија на создавање заеднички прогресивни вредности на регионално ниво, преку воспоставување на мостови меѓу сите фактори во општествениот живот кои ќе ги прифатат тие вредности.

BIRC има за цел изградба на мостови на соработка помеѓу новинарите, носителите на граѓанското општество и експертите од различни области на Балканот. Организацијата, исто така, се залага за поголемо меѓусебно познавање помеѓу граѓаните и народите на Балканот, без предрасуди и стереотипи.

МИСИЈА

За остварување на својата визија, BIRC се залага за промовирање и спроведување на парадигмата на квалитетното новинарство и на научното истражување во социјалната сфера и јавниот простор.

BIRC ќе ги спроведува знаењата, искуството и најдобрите практики на видовите кои го сочинуваат квалитетното новинарство, како:

  1. Конструктивно или новинарство на решенија (солуции), кое не значи само откривање на проблеми, туку дава и предлози за прецизно и конкретно решавање решавање на истите.
  2. Научно новинарство – известување за науката и нејзината промоција како средство за решавање на проблемите на граѓаните.
  3. Аналитичко новинарство – кое подразбира длабинско и точно обсервирање на сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните.

Покрај тоа, научно истражување претставува важен столб на мисијата BIRC, кое се користат да се одговори на сите општествени појави кои се во интерес на јавноста.

BIRC има за мисија да создаде широка рамка за соработка на национално и регионално ниво, со цел промоција на отворен дијалог со сите општествени фактори кои се вклучени на демократските вредности.

Културното препознавање и промовирање на меѓукултурниот дијалог, исто така остануваат важна димензија во мисијата и целите на организацијата.

Eмаил: [email protected]

          [email protected]

 

 

Канцеларија во Македонија:

 

  1. Извршен директор:

Бардул Заими, уредник и писател

Емаил: [email protected]

 

  1. Програмски менаџер:

Лорик Идризи, дипломиран новинар

Eмаил: [email protected]

 

  1. Финанциски менаџер:

Лулзим Атули

Eмаил: [email protected]

 

 

 

Членови на бордот:

 

Линда Адеми, Активист за животна средина 

E-маил: [email protected] 

 

Сељадин Џезаири, искусен новинар од ББС

Е-маил: [email protected]

 

Катерина Топалова, искусна новинарка 

Е-маил: [email protected]

 

Charlotte Stiévenard, новинарка истражувач и аналитичар (Грција)

Е-маил: [email protected]

 

Арбен Мука, новинар на Дојче Веле и универзитетски професор по новинарство ( Албанија)

Eмаил: [email protected]

 

Кристи Петрова, , новинарка истражувач и аналитичар (Бугарија) 

Eмаил: [email protected]

 

Дражен Симич, новинар истражувач и аналитичар (Босна и Херцеговина)

Eмаил: [email protected]

 

Сергеј Жупанич, новинар истражувач и аналитичар (Хрватска)

Eмаил: [email protected]

 

Сербезе Хаџиај, новинарка истражувач и аналитичар (Косово)

Eмаил: [email protected]