4.8 C
Skopje
E shtunë, 26 Nëntor, 2022

Analiza

ANALIZË: Statusi juridik – kushtetues i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut

Autor: Sefer Tahiri Abstrakt Në këtë punim shkencor trajtojmë përkufizimin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut në sistemin juridik- kushtetues, që nga koha e Republikës...

Cfarë i kontribuon përfaqësimit të dobët te grave në jetën politike?

Cfarë i kontribuon përfaqësimit të dobët te grave në jetën politike, respektivisht kthimit te kesaj situate ne kahje pozitive?   Shkruan: Sefer Tahiri   Dy lajme kohëve të...

Intervista

Në një intervistë ekskluzive për BIRC/KDP, ministri Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredi flet për shumë çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, për bashkëpunim institicional mes pushtetit qendror dhe lokal, por edhe për investimet europiane në drejtim të afirmimit dhe zbatimit të agjendës së gjelbër për Ballkanin Perëndimor që nënkupton harmonizm standardesh me vendet anëtare të...
Kryetari i Komunës së Bogovinës, Albon Xhemaili, në një intervistë në kuadër të projektit “Mali Sharr-diga e fundit kundër katastrofës natyrore”, i financuar nga Civica Mobilitas, thotë se komuna që ai drejton nuk është kundër shpalljes së Malit Sharr park nacional, por bashkë me këtë duhet gjetur edhe zgjidhje për problemin me ujin e pijshëm për vendbanimet e kësaj...
Në një intervistë në kaudër të projektit “Mali Sharr-diga e fundit kundër katastrofës natyrore”, të mbështetur nga Civica Mobiltas, eksperti i mjedisit jetësor Hisen Xemaili, thotë se me shpalljen e Malit Sharr park nacional në asnjë rast nuk do të rrezikohen veprimtaritë e njerëzve që gravitojnë brenda parkut dhe përreth tij. Përkundrazi, thotë ai, do të stumulohen mundësi tjera, do...

Politikë

ANALIZË: Statusi juridik – kushtetues i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut

Autor: Sefer Tahiri Abstrakt Në këtë punim shkencor trajtojmë përkufizimin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut...

NUREDINI, ALIU DHE ÇUÇI NË KONFERENCËN RAJONALE TË BIRC: SI TË ZHVILLOHET SHARRI SI PARK KOMBËTAR?

Konferenca rojanale “ Mali Sharr, perlë e rajonit”, ka hapur debatin mbi menaxhimin me parqet...

VIDEO / SI MUND KULTURA TË NXISË NDRYSHIME POZITIVE NË SHOQËRI?

Në kuadër të projektit “Nëpërmjet kulturës për ndryshime pozitive në shoqëri”, të financuar nga Ministria...

Cfarë i kontribuon përfaqësimit të dobët te grave në jetën politike?

Cfarë i kontribuon përfaqësimit të dobët te grave në jetën politike, respektivisht kthimit te kesaj...

BIRC OFRON MUNDËSI TRAJNIMI DHE PUNËSIMI PËR GAZETARË TË RINJ – APLIKO KËTU!

THIRRJE E HAPUR P PËR PJESËMARRJE   Për trajnim tremujor në kuadër të projektit “Nxitja e debatit...