VIDEO DOKUMENTAR / BIMËSIA E SHARRIT – NJË BURIM I PASHTERUR I MJEKËSISË ALTERNATIVE

0
2361

Masivi i Malit Sharr njihet për një biodiversitet të jashtëzakonshëm. Një bimësi e pamatshme shtrihet gjithandej në viset e këtij masivi. Janë mbi 2500 lloje bimësh që vegjetojnë dhe krijojnë një univers më vete që i jep kuptim unik edhe vetë ekzistencës njerëzore pranë këtij masivi. Një numër i madh i këtyre bimëve nga banorët e këtushëm është shfrytëzuar për të ashtuquajturën mjekësi popullore. Secila bimë, secila lule posedon efektin e vetë shërues në organizimin e njeriut. Bimësia dhe shëndeti i njeriut gjithnjë kanë qenë në një korrelacion jete. Ndër shekuj është dokumentuar kjo marrëdhënie e bimësisë me njeriun, pra përdorimi i tyre për shërim të sëmundjeve të ndryshme.

Qershikat mbeten një veprimtari tradicionale në malësinë e Sharrit, Një numër i madh i banorëve të këtyre anëve e sigurojnë ekzistencën nga mbledhja she shitja e tyre. Ato mbeten mjaft të kërkuara nga njerëzit për shkak të vetive shëruese që kanë.

E kultivuar në forma individuale dhe tradicionale bimësia e masivit të Sharrit paraqet një potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin e medicinës alternative. Llojllojshmëria e bimëve mund të hap një horizont të biznesi të mjekësisë alternative farmaceutike. Për këtë duhet një bashkëpunim institucional, por edhe një sensibilizim me i gjerë për këtë pasuri të jashtëzakonshme bimësie që mund të valorizohet në biznes farmaceutik që vjen si mjekësi alternative. Një vlerë e jashtëzakonshme natyrore që mund të përkthehet lehtësisht në mirëqenie për banorët e këtyre anëve.

Video dokumentarin e plotë e gjeni si në këtë LINK: BIMËSIA E SHARRIT – NJË BURIM I PASHTERUR I MJEKËSISË ALTERNATIVE 

 

Dokumentari është realizuar në kuadër të projektit “Mali Sharr – diga e fundit kundër katastrofës ekologjike”, i mbështetur nga programi Civica Mobilitas:

SHARE
Previous articleVIDEO / SI MUND KULTURA TË NXISË NDRYSHIME POZITIVE NË SHOQËRI?
Next articleVIDEO-DOKUMENTAR / PREVALLA E SHARRIT – NJË PËRVOJË E MIRË PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT
Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është organizatë joqeveritare dhe jopartiake, tërësisht e pavarur në funksionimin e saj, me seli në Tetovë. Organizata angazhohet për promoviminin dhe praktikimin e gazetarisë kualitative dhe hulumtimeve shkencore në realizimin e qëllimeve të saja për një shoqëri me vlera demokratike, për institucione transparente, për një demokraci funksionale dhe për një shtet apo rajon progresiv dhe bashkëpunues. BIRC përfshinë ekspertë të dëshmuar nga fusha e gazetarsisë hulumtuese, e analizave nga të gjitha vendet e Ballkanit dhe më gjerë.