THIRRJE PUBLIKE PËR PARAQITJE TË OFERTAVE (2)

0
3856

Shoqata – Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është përfitues i mbështetjes financiare nga programi Civica Mobilitas për zbatimin e projektit “MALI SHARR – DIGA E FUNDIT KUNDËR KATASTROFËS EKOLOGJIKE”  dhe ka nevojë për angazhimin e:

– Kameraman/montazher

– Ekspert i mjedisit

 

THIRRJEN E PLOTË MUND TA GJENI KËTU

SHARE
Previous articleTHIRRJE PUBLIKE PËR PARAQITJE TË OFERTAVE
Next articleKARVAN PËR RAUJTJEN E PASURISË NATYRORE TË MALIT SHARR
Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është organizatë joqeveritare dhe jopartiake, tërësisht e pavarur në funksionimin e saj, me seli në Tetovë. Organizata angazhohet për promoviminin dhe praktikimin e gazetarisë kualitative dhe hulumtimeve shkencore në realizimin e qëllimeve të saja për një shoqëri me vlera demokratike, për institucione transparente, për një demokraci funksionale dhe për një shtet apo rajon progresiv dhe bashkëpunues. BIRC përfshinë ekspertë të dëshmuar nga fusha e gazetarsisë hulumtuese, e analizave nga të gjitha vendet e Ballkanit dhe më gjerë.