BIRC NIS FUSHATËN PËR MALIN SHARR

Me qëllim të sensibilizimit të opinionit publik për nevojën e mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit, Instituti Balkanik për Bashkëpunim Rajnoal ka filluar publikimin e video-porosive nga aktorë të ndryshëm shoqërorë.

Duke marrë parasysh nismën për shpalljen  e Malit Sharr për Park Kombëtar, porositë e para nga ekspertë, punonjës të turizmit apo biznesmenë janë pikërisht në këtë vijë.

Më poshtë ndiqni disa prej tyre:

 

 

 

 

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top