БИРС ПОЧНУВА КАМПАЊА ЗА ШАР ПЛАНИНА

Со цел подигнување на јавната свест за потребата од заштита на природата и биодиверзитетот, Балканскиот институт за регионална соработка БИРС започна да објавува видео пораки од разни општествени чинители.

Со оглед на иницијативата за прогласување на планината Шар за Национален парк, првите пораки од експерти, туристички работници или бизнисмени се токму на оваа линија.

Еве неколку од нив:

 

 

 

 

 

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top