THIRRJE PËR PJESËMARRËS NË SHKOLLËN E SHTATË PËR POLITIKA EUROPIANE

Proceset e integrimeve europiane në prizmin e metodologjisë së re

 

Shkolla e Politikave Europiane është një aktivitet tradicional i Eurothink-ut që mbahet çdo vit. Qëllimi i ngjarjes është të kontribuojë për të kuptuar më mirë procesin e integrimeve europiane mes përfaqësuesve të organizatave qytetare, mediave dhe palëve të tjera të interesuara.

Edicioni i sivjetshëm i Shkollës së Politikave Europiane zbatohet në kuadër të projektit “Mediat për BE-në” – Programi i shoqërisë civile për pjesëmarrjen e mediave në negociatat për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut në BE, të cilin EUROTHINK – Qendra për Strategji Europiane e zbaton  në partneritet me Asociacionin Europian për Demokracinë Lokale (ALDA) dhe Institutin Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal (BIRC) me mbështetjen e Bashkimit Europian.

 

Shkolla e sivjetshme tematikiisht do t’i përkushtohet  bartjes së njohurive për proceset integruese europiane përmes prizmit të metodologjisë së re të modifikuar të proceseve integruese. Shkolla është e hapur për përfaqësues të organizatave qytetare, përfaqësues të institucioneve, gazetarë dhe punëtorë mediatikë, studentë dhe profesionistë të rinj të cilët shfaqin interes për fushat për të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut do të fillojë procesin e negociatave me BE-në.

 

Për kë është e destinuar :

Shkolla është e hapur për përfaqësues të organizatave qytetare, përfaqësues të institucioneve, gazetarë dhe punëtorë mediatikë, studentë dhe profesionistë të rinj të cilët shfaqin interes për fushat për të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut do të fillojë procesin e negociatave me BE-në.

 Periudha dhe mënyra e zbatimit:           

Shkolla e Politikave Europiane do të mbahet më 15 dhe 16 dhjetor të vitit 2023. Për pjesëmarrësit e përzgjedhur, EUROTHINK do të mbulojë shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

Fushëveprimi dhe përfitimet

Pjesëmarrësit e Shkollës do të kenë mundësinë të mbindërtojnë njohuritë e tyre për tema si procesi i integrimit europian përmes prizmit të metodologjisë së re të modifikuar të proceseve integruese. Si ligjërues të Shkollës do të angazhohen eksprtë eminent nacional dhe ndërkombëtar me portofol të veçantë për secilin nga sesionet e veçanta.

Të gjithë pjesëmarrësit që do të marrin pjesë në të paktën 80% të kohëzgjatjes totale të Shkollës do të marrin certifikata për përfundimin me sukses të saj.

 

Leksionet e Shkollës do të jenë ekskluzivisht në gjuhën angleze.
Të gjitha detajet do të ndahen me pjesëmarrësit në mënyrë plotësuese.

 

Mënyra e aplikimit dhe e përzgjedhjes:

Pjesëmarrësit e interesuar duhet të dërgojnë një biografi pune (CV) dhe letër motivuese (të dy dokumentet në gjuhën angleze) në adresën elektronike: [email protected] jo më vonë se me datën 8 dhjetor të vitit 2023, deri në orën 16:00.

Proceset e integrimeve europiane në prizmin e metodologjisë së re

 

Shkolla e Politikave Europiane është një aktivitet tradicional i Eurothink-ut që mbahet çdo vit. Qëllimi i ngjarjes është të kontribuojë për të kuptuar më mirë procesin e integrimeve europiane mes përfaqësuesve të organizatave qytetare, mediave dhe palëve të tjera të interesuara.

Edicioni i sivjetshëm i Shkollës së Politikave Europiane zbatohet në kuadër të projektit “Mediat për BE-në” – Programi i shoqërisë civile për pjesëmarrjen e mediave në negociatat për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut në BE, të cilin EUROTHINK – Qendra për Strategji Europiane e zbaton  në partneritet me Asociacionin Europian për Demokracinë Lokale (ALDA) dhe Institutin Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal (BIRC) me mbështetjen e Bashkimit Europian.

 

Shkolla e sivjetshme tematikiisht do t’i përkushtohet  bartjes së njohurive për proceset integruese europiane përmes prizmit të metodologjisë së re të modifikuar të proceseve integruese. Shkolla është e hapur për përfaqësues të organizatave qytetare, përfaqësues të institucioneve, gazetarë dhe punëtorë mediatikë, studentë dhe profesionistë të rinj të cilët shfaqin interes për fushat për të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut do të fillojë procesin e negociatave me BE-në.

 

Për kë është e destinuar :

Shkolla është e hapur për përfaqësues të organizatave qytetare, përfaqësues të institucioneve, gazetarë dhe punëtorë mediatikë, studentë dhe profesionistë të rinj të cilët shfaqin interes për fushat për të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut do të fillojë procesin e negociatave me BE-në.

 Periudha dhe mënyra e zbatimit:           

Shkolla e Politikave Europiane do të mbahet më 15 dhe 16 dhjetor të vitit 2023. Për pjesëmarrësit e përzgjedhur, EUROTHINK do të mbulojë shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

Fushëveprimi dhe përfitimet

Pjesëmarrësit e Shkollës do të kenë mundësinë të mbindërtojnë njohuritë e tyre për tema si procesi i integrimit europian përmes prizmit të metodologjisë së re të modifikuar të proceseve integruese. Si ligjërues të Shkollës do të angazhohen eksprtë eminent nacional dhe ndërkombëtar me portofol të veçantë për secilin nga sesionet e veçanta.

Të gjithë pjesëmarrësit që do të marrin pjesë në të paktën 80% të kohëzgjatjes totale të Shkollës do të marrin certifikata për përfundimin me sukses të saj.

 

Leksionet e Shkollës do të jenë ekskluzivisht në gjuhën angleze.
Të gjitha detajet do të ndahen me pjesëmarrësit në mënyrë plotësuese.

 

Mënyra e aplikimit dhe e përzgjedhjes:

Pjesëmarrësit e interesuar duhet të dërgojnë një biografi pune (CV) dhe letër motivuese (të dy dokumentet në gjuhën angleze) në adresën elektronike: [email protected] jo më vonë se me datën 8 dhjetor të vitit 2023, deri në orën 16:00.

 

EUROTHINK do t’i selektojë dhe njoftojë pjesëmarrësit e përzgjedhur më së voni deri më 12 dhjetor të vitit 2023.

 

 

EUROTHINK do t’i selektojë dhe njoftojë pjesëmarrësit e përzgjedhur më së voni deri më 12 dhjetor të vitit 2023.

 

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top