THIRRJE PUBLIKE PËR PARAQITJE TË OFERTAVE

Shoqata – Instituti Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal – BIRC është përfitues i mbështetjes financiare nga programi Civica Mobilitas për zbatimin e projektit “MALI SHARR – DIGA E FUNDIT KUNDËR KATASTROFËS EKOLOGJIKE”  dhe ka nevojë për angazhimin e 2 personave për shërbime ekspertësh.

THIRRJEN E PLOTË E GJENI KËTU!

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top