ВИДЕО / АЛАРМОТ ЗА ЗАГРОЗЕНАТА ФАУНА НА ШАРА

За областите кои гравитираат кон Шар Планина, мечката останува постојан симбол. Неколку планински патишта и места се поврзани со мечката на овие страни. На патот на мечката, во пештерата на мечката – се некои од топонимите што укажуваат на нејзиното присуство. Луѓето имаат двојно чувство за кафеавата мечка на Шар Планина, помеѓу страв и почит. Сепак, не ретко луѓето, и покрај штетата што може да ја претрпат, зборуваат со позитивни тонови. Мечката никогаш не треба да биде загрозена освен ако не се испровоцира, секогаш велат луѓето од околината. Ова изгледа како пакт објавен на време и зачуван во меморијата на луѓето од генерација на генерација.

Кафеавата мечка на Шара се смета за загрозен вид, додека хабитусот на нејзиното постоење се чини дека се повеќе се уништува. Сепак, овој загрозен вид веќе го најде вистинскиот третман од граѓанската иницијатива „Шарска мечка“, чии членови долго време се грижеа за кафеавата мечка.

Активистите на ова здружение редовно испраќаат храна на мечки, но и на други животни. На почетокот била една мала група навивачи на Шар, но сега во оваа активност се вклучени скоро сите жители на селото Доброште, населба лоцирана на 14-тиот километар од автопатот Тетово-Јажинце.

ЦЕЛИОТ ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ МОЖЕТЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ВО ВИДЕОТО:

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top