"Зајакнување на балканскиот напредок преку квалитативно новинарство и истражување."
BIRC

Промовирање на демократијата и соработката на Балканот

  • Промоција на демократски вредности
  • Новинарство и квалитативно истражување
  • Мрежа за соработка
  • Меѓукултурен дијалог
Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top

BIRC