ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ: ЗАГРОЗЕНАТА УБАВИНА НА ШАРА (ВИДЕО)

Планина со два грижливи погледи. Делот Шар Планина кој се протега во соседно Косово е прогласен за национален парк уште во 1986 година, додека делот кој се наоѓа во С.Македонија сè уште го нема тој статус.

И покрај иницијативата која почна пред повеќе од 20 години и бројните дебати,  работите се одвиваат бавно бидејќи има бројни злоупотреби и повреди кои можат да предизвикаат непоправливи последици.

Шар Планина претставува една од најголемите масиви на Балканот. Со разновидна флора и вегетација, Шара претставува единствена природна вредност. Токму овој извонреден биодиверзитет ја прави планината уникатна по својата убавина. Совршена хармонија што разграничува милениуми. Сето ова природно вегетативно салдо тивко се топи во 27 езера. Парабола на човекот што длабоко го зачувува естетското чувство и односот на луѓето со планината.

https://www.facebook.com/BIRCooperation/videos/1060200804154452/

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top