ИНТЕРВЈУ, ТЕУТА АРИФИ: ДА РАБОТИМЕ СИТЕ ЗАЕДНО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Во ова интервју спроведено од БИРС, во рамките на проектот „Шар Планина – последната брана против еколошка катастрофа“, поддржан од Цивика Мобилитас, градоначалничката на Општина Тетово, Теута Арифи вели дека сите треба да работиме заедно за да ја заштитиме животната средина. Таа вели дека подигнувањето на свеста на граѓаните за заштитата на животната средина останува многу важен аспект во контекст на правилен соживот со природата. Според неа, идејата за прогласување на Шар Планина за национален парк е од посебна вредност, што би овозможило подобра заштита на животната средина, но и развој на планинскиот туризам и економската перспектива за жителите од оваа област.

„Бројни искуства покажуваат дека ако успееме да биде прогласен за национален парк, заштитата и нивото на заштита на животната средина ќе бидат на многу повисоко ниво и безбедноста всушност ќе биде поголема и предностите ќе бидат поголеми. Значи, ние продолжуваме да учествуваме во сите дебати, анализи што се прават, бидејќи ова прашање е сè уште во фаза на дебата и ќе останеме посветени дека овој концепт е целосно реализиран “, вели Арифи.

Таа вели дека фазата на дебата треба целосно да ги разјасни придобивките што ги имаат жителите со прогласувањето на Шар планина  национален парк. „Ние продолжуваме да бидеме дел од оваа дебата, со цел да можеме да им објасниме што е можно повеќе на нашите граѓани дека прогласувањето на Националниот парк на крајот ќе биде придобивка и можност за жителите на оваа област“, ​​вели Арифи.

Арифи нагласува дека ревитализацијата на Попова Шапка како туристички центар не може да ја изврши една општина бидејќи надлежностите кон просторот тамо ги нема само општина Тетово. Според неа, голем дел од просторот е покриен од владата и централната власт. „Затоа, ревитализацијата на овој центар значи проекција и државен проект, кој на прво место би се обидел да најде меѓународни инвестиции со цел сето ова да звземе соодветното ниво“, рече таа.

Градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, во планинскиот туризам гледа добра можност за економски развој за жителите на селата што гравитираат на овие простори, но и конкретни инвестиции во овие населени места.

 

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top