КАРАВАН ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДНОТО БОГАТСТВО НА ШАР ПЛАНИНА

Подигањето на свеста на локалните жители за зачувување на извонредното природно богатство на планината Шар беше во фокусот на првиот караван на НВО БИРЦ кој се реализира во рамките на проектот „Шар Планина – последната брана против природна непогода“, финансиран од Цивика Мобилитас.

Караванот застана во Општина Теарце и разговараше со локалното население за потребата од подигнување на свеста кај народот за зачувување на вонредниот биодиверзитет во масивот Шар Планина.

Експертот за животна средина Бесник Реџепи зборуваше за неисцрпливиот природен капацитет на планината Шар, притоа потенцирајќи дека декларацијата за национален парк останува извонредна можност за зачувување на специјални видови флора и фауна, но и за промовирање на планинскиот туризам како активност со бенефиции за жителите.

Претседателот на месната заедница на селото Доброште, Фаредин Исени, најави дека со текот на времето има многу поголема свесност за зачувување на природните ресурси, при што се бара многу поголема соработка со институциите.

Здружението „Sharri Bear“ направи извонредна работа за подигање на свеста за зачувување на Шара, особено фауната. Ирфан Селими најави дека секогаш се посветени на работа колку што е можно повеќе за да се подигне свеста за зачувување на природата и видови на фауна на планината Шар.

Караванот ќе продолжи и во други области за да се подигне свеста на жителите, но и да се воспостави широка соработка за зачувување на биодиверзитетот во планината Шар.

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top