ВИДЕО / ШАРА Е СПРЕМНА ЗА НОВАТА ЕРА – НА РАЗВОЈОТ

0
2601

SHARE
Previous articleБИРС ПОЧНУВА КАМПАЊА ЗА ШАР ПЛАНИНА
Next articleДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ: ШАРА – БИСЕР НА ПЛАНИНСКИОТ ТУРИЗАМ
Балкански институт за регионална соработка – BIRC е невладина и непартиска, целосно независна во своето работење, со седиште во Тетово. Организацијата е посветена на промоција и практикување на квалитетното новинарство и научните истражувања во остварување на своите цели за општество со демократските вредности, транспарентни институции, функционална демократија и за создавање на регион на соработка и просперитет. BIRC е составена од докажани експерти од сферата на новинарството и науката.