ВИДЕО / ЏЕМАИЛИ: СМЕ ЗА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК, НО И ЗА ГАРАНЦИИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ

Градоначалникот на општина Боговиње, Албон Џемаили, во едно интервју во рамките на проектот „Шар Планина – последната брана против еколошка катастрофа“, подржан од Цивика Мобилитас, вели дека општината што ја предводи не е против прогласувањето на Шар планина за национален парк, но заедно со ова, мора да се најде решение за проблемот со водата за пиење за населените места во оваа општина. „Ние како општина не сме против прогласување на Шар планина за националниот парк , но имаме неколку проекти кои се многу витални за општина Боговиње. „Како што е познато, за сите овие населени места проблемот со вода за пиење е сè уште нерешен проблем“. Џемаили бара писмена гаранција од владата за решавање на проблемот со водата за пиење што е од витално значење за жителите на оваа општина.

Џемаили вели дека како општина максимално се ангажирани во зачувување на животната средина, притоа истакнувајќи добрата соработка со невладините организации. „Работевме напорно, постојано лобираме за да ја подигнеме свеста кај граѓаните и гледаме дека со времето имаме голем интерес од невладините организации, од самите граѓани, кои се организирани за одржување на животната средина“, вели Џемаили.

Општина Боговиње веќе има голем број проекти од областа на заштитата на животната средина, но и проекти поврзани со развојот на планинскиот туризам

Џемаили смета дека прогласувањето на Шар Планина како национален парк е можност за зачувување на природните ресурси, но истовремено потенцира дека претставници на Министерството за животна средина треба да ги интезивират состаноците со жителите за да дадат соодветни објаснувања за дилемти. „Нормално, ова во голема мера ќе влијае на зачувување на природните ресурси. Ние како општина не сме биле на вистинското ниво, во комуникација со Министерството за животна средина. Сметам дека состаноците треба да бидат поинтензивни, почести, за да се разговара за конкретни прашања. Имаме сточари горе кои работат и живеат од сточарска работа. Тие покажуваат голема загриженост затоа што немаат соодветни информации за тоа што навистина ќе се случи таму. Сепак, со текот на времето, верувам дека сите проблеми ќе бидат расчистени “, нагласува Џемаили.

Градоначалникот на Боговиње, Албон Џемали нагласува дека ќе има придобивки со прогласувањето на Шар планина за национален, но исто така нагласува дека има конфузии. Тој особено ги нагласува концесиите за сечење дрвја кои создаваат нерамнотежа на флората и фауната.

„Вистина е дека постои конфузија.  Има придобивки, дефинитивно ќе има придобивки. Дрвјата не можат да се сечат како што се сечат сега, ова е масакр што се случува низ целата Шар Планина, им се даваат конценсии, се сечат дрвја, всушност кога се сечат дрвја има нерамнотежа на флората и фауната Делови. Мислам дека експертите треба да бидат попрецизни во објаснувањето што ќе се случи и контактите ќе треба да бидат континуирани со жителите и со нас како општина за да разјасниме некои ситуации што ќе се создадат “, нагласува Џемаили.

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top