СТОЈАЛИШТЕ ПО ПОВОД ИЗВЕШТАЈОТ ДО СКРИНИНГ ПРОЦЕСОТ ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО ОСВРТ НА ДЕМОКРАТСКИ ИНСТИТУЦИИ И ИНТЕРСЕКТОРСКИОТ ПРИОД

Од Институт за општествени и хуманистички науки, Скопје Интерсекторскиот приод е сѐ уште практично отсутен во планирањето…

Read more

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top