DOKUMENTAR / KARVANI I BIRC PËR SENZIBILIZIMIN E QYTETARËVE PËR MBROJTJEN E NATYRËS

Për 18 muaj rradhazi BIRC ka realizuar karavanin në kuadër të projektit “Mali Sharr – diga e fundit kundër katastrofës natyrore”, e mbështetur nga CIVICA MOBILITAS. Disa nga takimet e BIRC me qyetatrë dhe shoqata tjera joqeveritare janë pjesë e këtij dokumentari të titulluar “Karavani i BIRC për senzibilizimin e qytetarëve për mbrojtjen e natyrës”. Përveç karavanit, për të ngritur vetëdijen që Sharri të shpallet park kombëtar, BIRC ka realizuar edhe 4 dokumentarë tjerë dhe një konferencë rajonale.

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top