Vizioni
Vizioni i Institutit BIRC është ndërtimi i një shteti me demokraci funksionale

ku çdo individ do të ketë të garantuar lirinë e fjalës, të lëvizjes dhe liritë tjera politike. Ky vizion nënkupton një shoqëri me qeverisje të mirë, me institucione transparente dhe llogaridhënëse, me media të lira dhe plurale, me shoqëri civile aktive dhe të konsoliduar dhe një shtet me funksionim të pakompromis të shtetit ligjor.

Ky vizion mbron për qeverisje transparente, media pluraliste dhe një shoqëri civile aktive, duke theksuar parimet demokratike dhe duke nxitur një shoqëri të tolerancës dhe barazisë.

Misioni

Çfarë bëjmë ne

Promovimi i gazetarisë dhe kërkimit cilësor

Sfondi profesional i ekspertëve të Institutit BIRC përbëhet nga gazetarë me përvojë, profesorë hulumtues dhe aktivist të sektorit civil. Së këndejmi, qasja jonë në trajtimin e dukurive është involvimi i trekëndëshit sektori civil – akademia – media me qëllim të gjetjes së përgjigjeve më adekuate ndaj problemeve me të cilat ballafaqohet shoqëria.

Qasje të ndryshme ndaj gazetarisë cilësore

Instituti BIRC do të zbatojë njohuritë, përvojën dhe prakatikat më të mira të llojeve që përbëjnë gazetarinë kualitative në fushën e zhvillimit të demokracisë dhe të mediave. Në këtë drejtim, BIRC afirmon me përgjegjësi thellësisht profesionale konceptin e think-tank-ut në trajtimin dhe gjetjen e zgjidhjeve për problematika të caktuara institucionale dhe shoqërore.

Kërkime Shkencore për Interes Publik

Hulumtimet shkencore përbëjnë një ndër shtyllat më të rëndësishme të misionit të BIRC, të cilat do të përdoren për t’u dhënë përgjigje të verifikuar të gjitha fenomeneve shoqërore të cilat do të vlerësohen se janë në interes të përgjithshëm publik.

Lehtësimi i dialogut të hapur dhe mirëkuptimit kulturor

Instituti BIRC ka për misionin krijimin e një suaze të gjerë bashkëpunuese në nivel nacional dhe regjional për promovimin e një dialogu hapur, me të gjitha organizatat dhe faktorët tjerë shoqërorë që angazhohen për vlera demokratike.

Instituti BIRC: Fuqizimi i Shoqërive

Njohjet kulturore, nxitja e dialogut interkulturor gjithashtu mbetet një dimension i rëndësishëm në misionin dhe qëllimet e organizatës.

Angazhimi gjithëpërfshirës
Qytetarë të fuqizuar
Aleanca strategjike

Stafi

Xhelal Neziri
President
Bardhyl Zaimi
Drejtor Ekzekutiv
Seladin Xhezairi
Analist & Kryeredaktor i KDP.mk
Katerina Topalova
Studiuesе / Gazetarе
Lorik Idrizi
Drejtor i Programit
Enis Shaqiri
Gazetar / Hulumtues
Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top