Нашата визија
Визија на BIRC за демократска балканска држава

Балканскиот институт за регионална соработка (БИРЦ) предвидува функционална демократска држава во која граѓаните ќе ги уживаат основните слободи и права.

Оваа визија се залага за транспарентно владеење, плуралистички медиуми и активно граѓанско општество, нагласувајќи ги демократските принципи и поттикнувајќи општество на толеранција и еднаквост. BIRC има за цел да создаде прогресивни регионални вредности преку воспоставување мостови на соработка, промовирање на меѓусебното знаење и борба против предрасудите на Балканот

Нашата мисија

Што правиме

Промовирање на квалитетно новинарство и истражување

Поттикнување на парадигмата на квалитетно новинарство и научно истражување во социјалната и јавната сфера.

Различни пристапи кон квалитетно новинарство

Прифаќање на конструктивно, научно и аналитичко новинарство за справување со општествените предизвици со конкретни решенија.

Научно истражување за јавен интерес

Искористување на научните истражувања за одговор на општествените феномени клучни за јавниот интерес.

Олеснување на отворениот дијалог и културното разбирање

Создавање широка рамка за соработка, ангажирање на засегнатите страни во дијалогот на национално и регионално ниво, истовремено промовирајќи го културното препознавање и меѓукултурниот дијалог.

BIRC: Зајакнување на општества

Поттикнување на ангажман, сила и заеднички напредок

Инклузивен ангажман
Зајакнати граѓани
Стратешки сојузи

Нашите експерти

Џелал Незири
Претседател
Бардул Заими
Извршен директор
СЕЉАДИН ЏЕЗАИРИ
Аналитичар & Главен уредник на КДП.мк
Лорик Идризи
Програмски директор
Катерина Топалова
Истражувач / новинар
Енис Шаќири
Новинар / Истражувач
Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top