NEZIRI ANËTAR I RRJETIT TË EKSPERTËVE TË GLOBAL INITIATIVE

Presidenti i Institutit BIRC, Xhelal Neziri, është anëtari më i ri i rrjetit të ekspertëve të organizatës ndërkombëtare Global Initiative (GI) me seli në Gjenevë të Zvicrës dhe Vjenë të Austrisë. 

Neziri ka një përvojë të gjatë në sferën e gazetarisë hulumtuese dhe analitike, kurse së fundmi është duke përfunduar studimet PhD në shkencat politike.

Mbi 600 anëtarët e rrjetit të GI përfshijnë praktikues të shquar të zbatimit të ligjit, qeverisjes dhe zhvillimit, të cilët janë të përkushtuar për të kërkuar strategji dhe përgjigje të reja dhe inovative ndaj krimit të organizuar.

Iniciativa Globale lindi nga një seri diskutimesh të nivelit të lartë, të paqartë, midis zyrtarëve të zbatimit të ligjit kryesisht (megjithëse jo ekskluzivisht) nga vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim në Nju Jork në vitin 2011.

Rezultati ishte krijimi i Iniciativës Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional (GI-TOC), e cila ofron një platformë për promovimin e një debati më të madh dhe qasje inovative, të cilat shërbejnë si blloqe ndërtimi për një strategji globale gjithëpërfshirëse kundër krimit të organizuar.

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top