Енис Шаќири

Новинар / Истражувач

Brief info

Енис Шаќири е новинар и истражувач во Институтот БИРЦ и медиумот КДП.МК. Додипломските студии ги завршил на Универзитетот на Југоисточна Европа на насоката меѓународна комуникација на Факултетот за јазици, култури и комуникација. Моментално ги продолжува магистерските студии на истата област и факултет.

Add Comment

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top