Лорик Идризи

Програмски директор

Brief info

Лорик Идризи е искусен програмски директор и истражувач. Високо образование завршил на економски факултет во Универзитет на Југоисточна Европа (УЈИЕ) во Тетово, додека во тек е на магистерски студии во програмата „Добро владеење и јавно управување“ при УЈИЕ.

Учесник е на неколку обуки од областа на новинарството и односите со јавноста, одржани во Србија, Албанија, Косово, Германија и С. Македонија. Автор е на голем број на истражувачки стории, анализи и научни студии кои се објавени во различни медиуми. Исто така бил на повеќе од 50 регионални и интернационални конференции во областа на медиумите и граѓанскиот сектор.

Од 2019 е ангажиран како финансиски менаџер менаџира на повеќе проекти на Институт БИРЦ, додека од 2023 е Програмски директор.

Add Comment

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top