Џелал Незири

Претседател

Brief info

Џелал Незири е искусен истражувачки новинар и аналитичар. Магистрирал комуникациски науки,
додека од 2018 година е докторанд по политички науки на Програмата: Демократијата во ерата на
глобализацијата.
Како новинар почнал да работи во 2000 година, во дневен весник, а подоцна работел за повеќе
национални, регионални и меѓународни медиуми. Од 2008 до 2011 година го претставувал
данскиот проект СКУП во Македонија, координирајќи национални и транснационални
истражувачки стории.
Во моментов Незири е претседател на Институтот БИРЦ и аналитичар за повеќе домашни и
меѓународни медиуми.

Незири е исто така член на Меѓународниот советодавен одбор на Journalismfund.eu со седиште во  Брисел и член на мрежата на Опсерваторијата за граѓанско општество на Глобалната иницијатива за борба против организираниот криминал во Југоисточна Европа со седиште во Виена.

Add Comment

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top