Enis Shaqiri

Gazetar / Hulumtues

Brief info

Enis Shaqiri është gazetar dhe hulumtues pranë Institutit BIRC dhe mediumit KDP.MK. Ka përfunduar studimet deri-diplomike në Universitetin e Evropës Juglindore në drejtimin e Komunikimit Ndërkombëtar pranë Fakultetit të Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit. Aktualisht po vazhdon studimet master në të njëjtin drejtim dhe universitet.

Add Comment

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top