VIDEO-DOKUMENTAR / PREVALLA E SHARRIT – NJË PËRVOJË E MIRË PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT

Pas shumë vitesh pritje, në qershor të vitit 2021 Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miratoi ligjin për shpalljen e Sharrit Park Kombëtrar. Me këtë Mali Sharr bëhet parku i katërt i nivelit më të lartë të mbrojtjes nga shteti, pas Mavrovës, Pelisterit dhe Galiçicës. Por, është i pari pas pavarësisë së vendit.

Pjesa më veriore e Sharrit duket se ka qenë më me fat. Kjo pjesë, që shtrihet në Kosovë, është shpallur Park Kombëtar që nga viti 1986. Në vitin 2012 Parlamenti i Kosovës miraton edhe një ligj, me të cilin rishpall Parkun Kombëtar “Sharri”. Ky park në Kosovë përfshin një sipërfaqe prej 53.469 hektarësh, që është një sipërfaqe më e vogël se pjesa në Maqedoninë e Veriut e cila kap 62 705 hektarë. I njëjti shtrihet në territorin e komunave të Kaçanikut, Shtërpcës, Suharekës, Prizrenit dhe Dragashit.

Prevalla është një destinacion mjaft i frekuentuar nga turistë anembanë rajonit. Me vetëm 28 kilometra larg Prizrenit, ky vend është lehtë i qasshëm nga turistët. Mundësitë e çiklizmit, alpinizmit dhe formave tjera të turizmit malor e bëjnë këtë vend tërheqës për të gjithë ata që kërkojnë shpëtim nga ngufatja urbane.

Video-dokumentarin e plotë e gjeni në linkun: VIDEO-DOKUMENTAR / PREVALLA E SHARRIT – NJË PËRVOJË E MIRË PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 

 

Dokumentari është realizuar në kuadër të projektit “Mali Sharr – diga e fundit kundër katastrofës ekologjike”, i mbështetur nga programi Civica Mobilitas:

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top