VIDEO / SI MUND KULTURA TË NXISË NDRYSHIME POZITIVE NË SHOQËRI?

Në kuadër të projektit “Nëpërmjet kulturës për ndryshime pozitive në shoqëri”, të financuar nga Ministria e Kulturës e Maqedonisë së Veriut, BIRC ka realizuar këtë film dokumentar, i cili trajton pikërisht funksionalizimin e konceptit kulturë gjerësisht në zhvillimet shoqërore.

Protagonistë të jetës kulturore dhe publike – Seladin Xhezairi, Salajdin Salihu, Bardhyl Zaimi, Xhelal Neziri, Katerina Topallova…- flasin për rëndësinë e kultures në jetën e individit, por edhe për ndikimin që mund të imponojë kultura si koncept kultivimi në zhvillimet e gjithmbarshme shoqërore. Hapja e horizontit kulturor ndaj zhvillime shoqërore krijon një model tjetër të percpetimit të nocionit kulturë, që gjithnjë nënkupton komunikim me tjetrin që është i ndryshëm nga ne.

Pikërisht ky koncept modern mbi kulturën zë vend në dokumentarin “Kultura për ndryshime pozitive në shoqëri”, që realisht hap një horizont tjetër të komunikimit të kulturës me vektorët tjerë shoqërorë.

 

Subscribe to our e-mail list and stay up-to-date with all our news.


B-IRC © 2024. All Rights Reserved. 
 Privacy Policy

to top